Algemene voorwaarden

De Algemene Leveringsvoorwaarden van Speelgoedbon.nl

Algemeen

 • De Algemene Leveringsvoorwaarden van Speelgoedbon.nl zijn van toepassing op al onze leveringen. Met het plaatsen van een bestelling stem je in met deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op internet te raadplegen via http://www.speelgoedbon.nl. Op verzoek sturen we je een exemplaar via e-mail toe.
 • Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • Heb je na het lezen van deze voorwaarden nog vragen, neem dan contact op via info@speelgoedbon.nl.

Bestelling

 • Je bestelling wordt verwerkt zodra de bestelling én betaling bij ons binnenkomt en op volgorde van binnenkomst. Je bestelling en betaling worden via e-mail aan je bevestigd, waarmee de koopovereenkomst tot stand gekomen is.

Prijzen

 • Speelgoedbon.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, en om eventuele type- en inhoudelijke fouten te corrigeren. Wanneer je hierdoor zou worden benadeeld, wordt je middels e-mail op de hoogte gesteld. Je hebt dan het recht jouw bestelling te annuleren.
 • Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro's (€), inclusief 19% BTW, exclusief verzendkosten.

Aanbod

 • Het aanbod van Speelgoedbon.nl is vrijblijvend. Het aanbod geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt je per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden. Je kunt de bestelling ook kosteloos annuleren.

Leveren & Levertijd

 • Je bestelling wordt definitief na betaling. Zodra de betaling binnen is, wordt je bestelling (indien voorradig) binnen 2-4 werkdagen aan je geleverd. Genoemde levertijd geldt als indicatie en niet als uiterste levertijd.
 • Indien artikelen niet voorradig zijn en een korte levertijd niet haalbaar is, dan nemen wij contact met je op zodat je weet waar je aan toe bent. Speelgoedbon.nl hanteert een maximale wettelijke levertijd van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen worden geleverd heb je de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren.
 • Speelgoedbon.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.
 • Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn.
 • Speelgoedbon.nl houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

Betalen

 • Je kunt binnen Nederland betalen via iDeal, Paypal of middels een overschrijving. In geval van betaling via overschrijving kun je het verschuldigde bedrag over maken op rekeningnummer 149.971.583 (Rabobank) t.n.v. Speelgoedbon.nl te Wommels, o.v.v. je naam, woonplaats en referentienummer.
 • Vanuit een ander land dan Nederland binnen de Europese Unie geldt de volgende betalingsmogelijkheid: overschrijving naar rekeningnummer 149.971.583 (Rabobank)t.n.v. Speelgoedbon.nl te Wommels, Nederland. IBAN NL85 RABO 01499715 83 SWIFT RABONL2U o.v.v. je naam, woonplaats en referentienummer.
 • Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger zelf aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.

Bezorging

 • De verzending vindt plaats via TNT Post. Wanneer een pakket niet bij je afgeleverd kan worden, wordt het standaard bij je buren aangeboden. Als het pakket ook bij de buren niet afgeleverd kan worden, wordt het later nog tot twee keer toe aangeboden. Indien ook dit niet lukt heb je tot drie weken de tijd om je bestelling op het postkantoor in de buurt op te halen.

Bestelling zelf afhalen

 • Het is mogelijk je bestelling zelf af te halen in Wommels. Zodra je bestelling voor je klaarstaat nemen we telefonisch of via de e-mail contact met je op voor een afspraak.
 • Afhalen is uitsluitend mogelijk op afspraak. Indien je wilt afhalen, geef dit dan in het bestelscherm bij ‘bestelling ophalen' aan. Wanneer je wilt afhalen ben je geen eventuele verzendkosten verschuldigd.

Op zicht en retour zenden

 • Hoewel we de grootste zorg besteden aan de afwerking van onze producten kan het voorkomen dat een artikel niet aan je wensen voldoet. Je hebt het recht binnen 7 werkdagen na ontvangst schriftelijk (of per e-mail) de koop te ontbinden zonder opgave van reden. Zakelijke aankopen en maatwerk zijn hiervan uitgesloten. Is er binnen deze gestelde periode geen schriftelijke ontbinding door Speelgoedbon.nl ontvangen, dan is de koop definitief gesloten. Na ontvangst van een schriftelijke ontbinding ontvang je bericht dat je de aankoop kunt retourneren. Dit dient binnen 7 werkdagen na onze berichtgeving te geschieden.
 • De producten dienen bij retourzending ongebruikt te zijn en in staat van aankoop te verkeren (originele, onbeschadigde verpakking). De verzendkosten voor het retourneren komen voor je eigen rekening. Wij nemen geen zendingen in ontvangst die niet volledig zijn gefrankeerd.
 • Retour zenden kan pas na schriftelijk (e-mail info@speelgoedbon.nl) overleg. Pas als we het artikel hebben ontvangen én gecontroleerd, krijg je je geld per ommegaande, uiterlijk na 30 dagen, teruggestort. De gemaakte verzendkosten worden niet vergoed.
 • Bij productiefouten krijg je de gemaakte verzendkosten wel vergoedt.
 • Wij raden je aan retourzendingen altijd aangetekend te versturen. Speelgoedbon.nl is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte pakketten tijdens de verzending.

Reclamaties

 • Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven. Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dien je zo snel mogelijk schriftelijk (e-mail info@speelgoedbon.nl), contact op te nemen met Speelgoedbon.nl en aan te geven wat er fout is. Wij geven dan aan hoe je het artikel kunt retourneren. Indien je ingeval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 5 dagen na levering de gebreken meldt, vervalt ieder recht op reclamering.
 • Reclameringen dienen door de koper gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij Speelgoedbon.nl te worden gedeponeerd. Speelgoedbon.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren.
 • Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
 • Onze aansprakelijkheid uit hoofde van niet of niet tijdige aflevering of gebreken aan het geleverde is beperkt tot de netto-factuurwaarde van hetgeen had moeten worden geleverd respectievelijk is geleverd, het voorgaande voorts evenwel tot maximaal het bedrag, dat wij terzake op derden of assuradeuren kunnen verhalen.
 • Indien wij door jou uit anderen hoofde dan de verkoopovereenkomst aansprakelijk worden gesteld, geldt dezelfde beperking van aansprakelijkheid als hiervoor omgeschreven. Vorder je na een levering herstel of vervanging van het geleverde, dan zijn wij gerechtigd in plaats daarvan de koopprijs terug te betalen dan wel een prijskorting te verlenen, onder terugzending van het desbetreffende artikel.

Cadeaubonnen

 • Klik hier voor de Algemene voorwaarden behorende bij Nationale Speelgoedbon cadeaubonnen.

Toepasselijk recht

 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten (en daaruit voortvloeiende geschillen) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Diverse

 • Je kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Speelgoedbon.nl deze algemene voorwaarden eventueel soepel toepast.
 • Speelgoedbon.nl mag bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik maken van derden.
 • Niets uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden of overige teksten en afbeeldingen van deze site mogen zonder toestemming gecopieerd worden. Je kunt contact opnemen via info@speelgoedbon.nl
 • Onverminderd de overige aan Speelgoedbon.nl toekomende rechten, heeft Speelgoedbon.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan je mee te delen.

Speelgoedbon.nl is gevestigd te Wommels en is geregistreerd onder de naam Artimedes B.V.
bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 09067181