Privacy statement

Dit is de website van Speelgoedbon.nl
Ons bedrijfsadres is Artimedes BV, de Lange Baan 11b, 8731 DZ, Wommels
Ons postadres is Speelgoedbon.nl, de Lange Baan 11b, 8731 DZ, Wommels
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 09067181
Ons B.T.W.-nummer is NL 808812051B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen jouw ip-adres en niet jouw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- jouw hostnaam maar niet jouw e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina
- alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciŽle doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan jouw boodschappenlijst

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieŽn die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiŽle informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Hoe neemt je contact met ons op in verband met ons privacy beleid ?

Als je wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt je contact met ons opnemen
- Per email: info@speelgoedbon.nl
- Per telefoon: 0515-332211
- Per fax: 0515-333515
- Per brief: Speelgoedbon.nl, de Iisbaan 4a, 8731 DW, Wommels

Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je on-line geplaatst hebt.

Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciŽle telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ę privacy beleid Ľ.
In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij mogelijk van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.